Moreel Kompas

Leren Winnen! wil leren en presteren voor zoveel mogelijk mensen en organisaties mogelijk maken. Weten hoe je het beste uit jezelf kunt halen is ons ideaal en onze belangrijkste drijfveer. Hieraan werken we iedere dag met vertrouwen in en respect voor elkaar.

Maar mensenwerk is soms ook complex, ieder heeft zijn eigen belangen en dat kan lastige situaties met zich meebrengen. Integer handelen is op zo’n moment van het grootste belang. Dit kompas gaat over integriteit: het geeft richting aan de manier waarop wij met onze klanten willen omgaan.

Binnen Leren Winnen! zijn we ons bewust van de effecten van ons gedrag op onze omgeving en we zijn ons bewust van het vertrouwen dat anderen in ons stellen. Integriteit gaat om de bewustwording van de effecten van ons gedrag op anderen. Vertrouwen en transparantie zijn belangrijke basiselementen om integriteit te kunnen waarborgen.

Binnen Leren Winnen! staan de volgende waarden centraal:

Wij gedragen ons persoonlijk en professioneel
Deze kernwaarden zitten dan ook verweven in ons DNA. Het is de manier waarop wij denken en het zit in wat wij doen. Bij Driessen gaan we voor kwaliteit. In het contact tussen onze collega’s en organisaties of flexibele medewerkers staat persoonlijk contact voorop.

Wij staan voor eerlijke kansen voor iedereen
Wij zorgen altijd dat mensen op eerlijke wijze en met respect worden behandeld en dat de belangen van verschillende partijen zorgvuldig en op de juiste manier worden afgewogen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijke kansen krijgt, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt of geloofsovertuiging.

Wij behandelen gegevens zorgvuldig
Onze klanten moeten op ons kunnen rekenen. Wij houden ons aan onze afspraken en werken volgens de geldende wet- en regelgeving. Kennis en informatie waarover wij vanuit onze functie beschikken, worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij zijn betrouwbaar & integer
Wij houden ons vast aan onze normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk komen te staan en als het (commercieel) organisatiebelang hiermee in het gedrang komt. Misbruik van kennis, discriminatie en of belangenverstrengeling worden onder geen enkele omstandigheid geaccepteerd.

Voel jij je, op wat voor manier dan ook, niet professioneel, met te weinig respect behandeld, gediscrimineerd of heb je te maken met een andere misstand in relatie tot Leren Winnen? Meld het dan bij John Duijker, de eigenaar van Leren Winnen, via john@lerenwinnen.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.