Multisport

Athletic Skills Model?

De jeugd is minder gaan bewegen. Ze zitten meer stil en bewegen eenzijdig. Daarnaast is het bewegingsonderwijs op school zowel in kwaliteit als in kwantiteit afgenomen. Voor het Athletic Skills Model (ASM) is beweegarmoede niet alleen te weinig bewegen, maar ook te eenzijdig bewegen. Het beoefenen van alleen één sport is dus een vorm van beweegarmoede en kent grote nadelen voor de gezondheid, fitheid, frisheid en prestaties.

Kinderen moeten meer bewegen

ASM stelt dat te vroeg specialiseren een optimale fysiek ontwikkelingstraject van talenten verstoort. Van veel topsporters is echter bekend dat zij in hun jeugd aan meerdere sporters hebben gedaan en daar de basis hebben gelegd voor hun topprestaties op latere leeftijd.

BMS grondvormen

Als eerste wil je allround goede bewegers en vervolgens worden deze kinderen atleten. Deze atleten gaan zich specialiseren binnen de spot en uiteindelijk zijn de specialisten atleten. Als je hier te laat mee start dan is het soms om leeftijds-technische redenen te laat om nog effectief aan een aantal tekortkomingen te werken. Deze ruimte is er nog wel in de jeugd, niet meer in het prestatiegerichte omgeving van een eerste selectie.

Concept ASM, Athletic Skills Model

Het ASM biedt beweegdomeinen aan die de meest uiteenlopende grondvormen van bewegen bieden en daarnaast aansluiten bij elkaar, zowel conceptueel, fysiologisch als motorisch. Deze grondvoren van bewegen (BMS) kunnen zo optimaal vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. Dit geldt tevens voor de coördinatieve vaardigheden (CA) en voorwaarden van bewegen (COM). Daarnaast besteed ASM aandacht aan het koppelen of in serie schakelen van oefenstof.

Het ASM gebruikt op een gerichte wijze andere activiteiten, spelvormen, sportmiddelen, en sporten waarbij aanpassingsvermogen, variatie, cognitieve uitdaging, creativiteit, verleiden en plezier centraal staan. Zo wordt ASM steeds vaker binnen de jeugdopleidingen van diverse betaaldvoetbalopleidingen en die van de KNVB toegepast.

Wil je meer weten over hoe je ASM toepast of hoe je ASM integreert in jou sport(seizoen), neem contact op via info@lerenwinnen.nl. Wij vertellen je er graag meer over.