Ben jij de ideale teamspeler?

Ben jij een ideale teamspeler?

Als je een lijst zou moeten maken van de belangrijkste eigenschappen die je nodig hebt om succesvol te zijn in sport, eigenlijk in je hele leven, dan zou het zijn van een teamspeler boven aan je lijstje moeten staan.teamspeler

Het is vandaag de dag zo ontzettend belangrijk om effectief te kunnen samenwerken en daarom is het best raar dat echt goede teamspelers vrij zeldzaam zijn. Misschien komt dat omdat we geen goede definitie hebben van een teamspeler, waardoor het een wat vaag of soft begrip blijft.

Dat geldt eigenlijk ook voor teamwork zelf. In een eerder item hebben we al wat meer uitgelegd dat voor echt teamwork een bepaald, specifiek gedrag nodig is. Het gaat dan om het tonen van vertrouwen dat gebaseerd is op kwetsbaarheid, op het op een gezonde manier omgaan met conflicten, een actieve betrokkenheid, het vragen en afleggen van verantwoordelijkheid en een resultaatgerichte houding.Lencioni Piramide

Toch krijgen sommige sporters deze vaardigheden beter onder de knie dan anderen. En dat is niet omdat ze ermee geboren zijn. En dat komt omdat ze in hun opvoeding, school en persoonlijke ontwikkeling drie onderscheidende eigenschappen hebben ontwikkeld die hen tot een ideale teamspeler hebben gemaakt: ze zijn bescheiden, gedreven en slim. De combinatie van deze 3 eenvoudige eigenschappen kan je helpen om sneller tot goed teamwork te komen. In je team, klas, werk of persoonlijk leven.

We gebruiken de kennis van Patrick Lencioni over teamwork en de ideale teamspeler. We lichten de 3 eigenschappen kort toe, zodat je de voordelen van deze inzichten kunt gaan herkennen, ontwikkelen en gebruiken.boek the ideal team player

Bescheidenheid: Dit is de meest belangrijke eigenschap van de 3. Het gaat over de grootte van jouw ego en je behoefte aan status. Bescheiden teamspelers geven vaak een compliment aan een ander en delen de eer van een goede prestatie. Ze vinden het team belangrijker dan hun eigen persoon en baseren succes op grond van de gezamenlijke prestatie, niet op die van het individu.

Maar let op, bij bescheidenheid gaat het ook over zelfvertrouwen. Het gaat dus niet over het verkleinen van je eigen bijdrage of talent of het denken dat jouw (actieve) bijdrage er minder toe doet. Het gaat niet om minder over jezelf te denken, maar dat je minder aan jezelf denkt.

Gedrevenheid: Gedreven teamleden zijn altijd op zoek naar meer. Meer training, meer kennis, meer verantwoordelijkheid. Gedreven spelers hoeven bijna nooit te worden aangespoord door teamleden of trainers om harder te werken, omdat ze zichzelf motiveren en toegewijd zijn. Ze vinden het verschrikkelijk als ze als lui zouden worden gezien.

Maar let op, er zijn soorten gedrevenheid die een team geen goed doen en die zelfs ongezond zijn. Sommige teamleden kunnen te zelfgericht zijn in hun gedrevenheid en dan draait het niet meer om het team, maar om de sporter zelf.

Slimheid: van de 3 eigenschappen is slimheid de lastigste. Het gaat hier namelijk niet om je intelligentie, maar om hoe goed je met mensen kunt omgaan. Het gaat om sociaal bewust zijn en anderen op de juiste wijze te benaderen. Slimme teamspelers hebben gevoel voor wat er gaande is in een groep en weten hoe ze op de meest effectieve manier met anderen om kunnen gaan. Slimme teamleden hebben een goed oordeelsvermogen,  en weten hoe hun woorden en daden overkomen op anderen.

Maar let op, iemand die slim is heeft niet perse goede bedoelingen. Slimme mensen kunnen hun talent met goede of slechte bedoelingen inzetten.

De ideale teamspeler: Het onderstaande model laat de snijpunten zien tussen bescheidenheid, gedrevenheid en slimheid. Het gedeelte in het midden geeft weer hoe de 3 kenmerken gecombineerd de ideale teamspeler vormen. Dat wil niet zeggen dat iemand in het middelste gedeelte altijd helemaal voldoet aan alle drie de eigenschappen.

Model De Ideale teamspelerTeamleden kunnen in verschillende mate beschikken over een of meerdere eigenschappen.

Als teamleden beduidend tekortschieten in een, twee of alle 3 de eigenschappen kan dat gevolgen hebben op de wijze waarop ze zich als teamlid binnen het team gedragen. Het onderzoeken, herkennen, toepassen en verbeteren van deze eigenschappen kan een enorme bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van sporters, maar zeker aan de samenhang en effectiviteit van het team.

Ben je geïnteresseerd geraakt, kijk dan de TEDx talk van Patrick Lencioni over de ‘The Ideale Team Player’ waarin hij zijn model over teamwork en de 3 eigenschappen nader toelicht.

Heb je vragen hoe je deze eigenschappen binnen een team implementeert? Wil je met je team op een leuke interactieve manier onderzoeken hoe het gesteld met deze eigenschappen en het onderling het gesprek aangaan?

Zoek je hulp voor jezelf of in een andere setting? Neem dan eens contact op via info@lerenwinnen.nl. Wij helpen je graag.